UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nové číslo Universitas Šafarikiana


Neprehliadnite najnovšie vydanie nášho univerzitného časopisu. V tlačenej forme si ho žiadajte na dekanátoch jednotlivých fakúlt, v univerzitnej knižnici a na tradičných distribučných miestach, v elektronickej verzii je prístupný na www.upjs.sk.
Do čítania, priatelia!

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016