UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyšlo nové číslo univerzitného časopisu

 

   

Distribúcia ďalšieho čísla: jún 2012.
Uzávierka podkladov: do 31. 5. 2012.

 

Kontakt:
adriana.sabolova@upjs.sk
tel.: 055/62 226 08

  

Neváhajte a zašlite nám informácie o Vašich uskutočnených, či plánovaných podujatiach.

Predstavte úspechy Vášho pracoviska ďalším kolegom prostredníctvom nášho časopisu ...
 

Posledná aktualizácia: 17.04.2013