UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Novoročné stretnutie s bývalými rektormi UPJŠ

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Košiciach predstavil na spoločnom stretnutí s bývalými rektormi našej univerzity optimistickú bilanciu za rok 2012. Vyzdvihol v nej relatívnu stabilitu vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti, ako aj pokrok v oblasti zahraničných a rozvojových aktivít. Novoročné stretnutie významných osobností sa uskutočnilo vo štvrtok 24. januára 2013 v priestoroch rektorského apartmánu na Medickej 4 v Košiciach. Pozvanie rektora UPJŠ prijali:

  • prof. MUDr. Emil Matejíček, DrSc. (rektor UPJŠ z obdobia 1964-1969)
  • prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc. (rektor UPJŠ z obdobia 1984-1990)
  • prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (rektor UPJŠ z obdobia 1991-1996)
  • prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. (rektor UPJŠ z obdobia 1997-2003)
  • prof. h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. (rektor UPJŠ z obdobia 2003-2007).

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016