Prejsť na obsah

Termín na odovzdanie údajov na preukaz študenta PIK

0minút, 24sekúnd

 

Oznamujeme, že posledný termín na odovzdanie osobných údajov na preukaz študenta PIK je 20. máj 2005. Potrebné údaje je možné poskytnúť aj poštou. K zápisu je potrebné priniesť preukaz študenta PIK. Študenti denného a externého štúdia, vrátane interných a externých doktorandov, ktorí nebudú mať preukaz študenta PIK, nebudú v akademickom roku 2005/2006 zapísaní na štúdium.
Viac….

 

Organizačný a prevádzkový poriadok systému „Automatická identifikácia osôb na UPJŠ“


Študuj na UPJŠ