UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do AS UPJŠ v Košiciach

 

Volebná a mandátová komisia AS UPJŠ pre doplňujúce voľby do AS UPJŠ
na UPJŠ na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015


 

Oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do AS UPJŠ v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2011- 2015


V doplňujúcich voľbách do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutočnili v súlade s uznesením AS UPJŠ č. 166 zo dňa 21.2.2013, bola za zamestnaneckú časť Akademickej obce Filozofickej fakulty UPJŠ za členku Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015 zvolená kandidátka:


Mgr. Renáta GREGOVÁ, PhD.

 

V Košiciach 11. apríla 2013
 

JCLic. JUDr. Tomáš Majerčák, PhD.
predseda Volebnej a mandátovej komisie

 

 

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016