UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podpis Memoranda o porozumení medzi UPJŠ a Tachyum s.r.o.

    Študenti a vedeckí pracovníci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach budú mať vďaka uzatvoreniu Memoranda o porozumení medzi UPJŠ a Tachyum s.r.o. možnosť podieľať sa na procese implementácie unikátneho superpočítača a energeticky efektívnych dátových centier či publikovať zaujímavé príspevky z oblasti umelej inteligencie s potenciálom na presadenie sa v európskom a svetovom výskumnom priestore.

    V pondelok 11. októbra 2021 podpísali spomínané Memorandum rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a CEO spoločnosti Tachyum s.r.o., Ing. Radoslav Danilák, PhD. Memorandum otvára pre UPJŠ cestu ku kreovaniu projektov a zapojeniu sa do  výskumu a vývoja v oblastiach dátových analýz a umelej inteligencie, vysokovýkonného počítania a pokročilých výpočtových metód a technológií. Podpisu sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Tachyum s.r.o. Róbert Cisár a Ing. Slavomír Maťašovský, poradca štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR, Bc. Ivan Drienik, a reprezentanti UPJŠ, prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., a riaditeľ ÚFV PF, prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

    „Memorandum o porozumení poskytuje všetkým súčastiam našej univerzity priestor nadviazať spoluprácu s renomovanou technologickou spoločnosťou a úspešne sa uchádzať o projekty v rámci programov EÚ a realizovať ich v kontexte  širokého spektra aktivít v oblasti vysokovýkonného počítania, spracovania veľkých dát a umelej inteligencie. Podpora mladých výskumníkom a rozvoja podnikania, pomoc pri vytváraní stratégií v týchto oblastiach či podieľanie sa na rozvoji superpočítačových centier na Slovensku sú súčasnými trendami, ktoré si zaslúžia našu pozornosť,“ uviedol po podpise Memoranda rektor UPJŠ, prof. Sovák.


Posledná aktualizácia: 27.06.2022