UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na debatu s podpredsedom NR SR Jánom Figeľom

 

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach
v spolupráci s OZ Res Publica

si Vás dovoľujú pozvať na debatu

s podpredsedom NR SR Jánom Figeľom

na tému

Vzdelanie, tvorivosť inovácie - perspektíva pre mladých,

ktorá sa uskutoční

22. apríla 2013 o 12:30 hod.

v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach

POZVÁNKA

Posledná aktualizácia: 23.02.2016