UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prezident SR vymenoval nových profesorov

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval dňa 22. októbra 2013 spolu 35 nových profesorov vysokých škôl (medzi akademickú elitu sa zaradilo 13 žien a 22 mužov). Na slávnostnom podujatí v Prezidentskom paláci zablahoželal vysokoškolským pedagógom k dosiahnutému úspechu v ich profesionálnej kariére. Medzi novovymenovanými profesormi bola aj prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. (v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia), prodekanka pre pedagogickú činnosť a akreditáciu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorej pri napĺňaní jej náročného a zodpovedného povolania prajeme pevné zdravie, šťastie a spokojnosť v osobnom i pracovnom živote.

Zdroj: www.prezident.sk
 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015