UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prezident SR vymenoval nových profesorov


Medzi novovymenovanými profesormi bol aj doc. RNDr. Andrej Oriňák, PhD. (v odbore analytická chémia), zamestnanec Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorému srdečne blahoželáme.

Zdroj: www.prezident.sk

Posledná aktualizácia: 25.11.2015