UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Začíname s realizáciou aktivít projektu RIFIV

Dňa 1.11.2013 sme zahájili realizáciu aktivít celouniverzitného projektu "Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)", ITMS kód projektu 26110230101, v rámci operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. Strategický cieľ projektu je rozvíjať inovatívne formy vzdelávania a vytvoriť interdisciplinárny charakter štúdia na všetkých stupňoch a subjektoch UPJŠ. O cieľoch, aktivitách, realizácii projektu, o jeho priebežných výstupoch a výsledkoch budeme informovať prostredníctvom webovej stránky projektu http://rifiv.ccv.upjs.sk/.

Posledná aktualizácia: 25.11.2015