UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ranking fakúlt vysokých škôl v SR podľa ARRA

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila v poradí už 8. hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2011.

  • Hodnotenie fakúlt VŠ v SR - správa
  • Hodnotenie fakúlt VŠ v SR - príloha

Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 103 fakúlt verejných a 6 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov.


Hodnotenie fakúlt UPJŠ v Košiciach

Lekárska fakulta Prírodovedecká fakulta Právnická fakulta Fakulta verejnej správy Filozofická fakulta

Posledná aktualizácia: 17.04.2013