UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ranking univerzít podľa URAP 2012

Podľa rankingu univerzít URAP 2012  (University Ranking by Academic Performance) sa UPJŠ v Košiciach na základe výkonov vo vede umiestnila na 3. mieste na Slovensku (po UK a STU) a na 1210. mieste na svete spomedzi 2000 univerzít.


Indikátory:

-  Počet článkov v roku 2011
-  Počet citácií v roku 2011
-  Celkový počet dokumentov vo WoS
-  Suma impakt faktorov za 2007-2011
-  Impakt faktory citujúcich publikácií
-  Medzinárodná spolupráca

Posledná aktualizácia: 23.02.2016