UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor prijal zahraničných hostí

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., prijal na pôde rektorátu dňa 3. 10. 2013 Johna M. Dillona, emeritného profesora Trinity College v Dubline, a Daniela Daviesa, PhD. z University of Cambridge. Stretnutie sa uskutočnilo za účasti doc. PhDr. Márie Mičaninovej, CSc., vedúcej projektu VEGA Ministerstva vedy, výskumu a športu SR 1/0330/12 „Funkcie obraznosti vo filozofii Šloma ben Jehudu ibn Gabirola a Šihába al-Dína Jahju al-Suhrawardího“, v rámci ktorého sa v dňoch 4. – 5. 10. 2013 pod záštitou rektora UPJŠ profesora Ladislava Mirossaya  na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ konala medzinárodná konferencia  „Funkcie obraznosti v stredovekom novoplatonizme“. Diskusia sa niesla v duchu intenzívnych a podnetných myšlienok k nastolenej problematike.
 


Posledná aktualizácia: 25.11.2015