UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ prijal veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prijal dňa 19. novembra 2013 na pôde rektorátu Jeho Excelenciu pána Didiera Lopinota, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku. Počas prijatia ocenili súčasnú úroveň vzájomných vzťahov a vyjadrili vôľu zintenzívňovať vzájomnú spoluprácu. K aktuálnym európskym témam a spolupráci Slovenska s Francúzskou republikou, ako aj spolupráci UPJŠ v rámci členstva v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte sa vyjadrovali aj ďalší účastníci stretnutia, prorektorka pre zahraničné vzťahy UPJŠ doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD., pani Aurore Pascot z Francúzskej aliancie, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu prof. Hervé Guillermet, pani Claire Sprlak a pani Sophie Dauzet.

Po skončení oficiálnej návštevy sa v priestoroch veľkej zasadačky rektorátu UPJŠ uskutočnila prednáška pre študentov, doktorandov a pedagógov na tému "Štúdium a výskum vo Francúzsku". Účastníci stretnutia s pánom Hervé Guillermetom, francúzskym atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu, diskutovali o francúzskom vysokoškolskom systéme a štúdiu vo Francúzsku, štipendiách francúzskej vlády a o programe vedeckej spolupráce Štefánik.


Posledná aktualizácia: 25.11.2015