UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

S Universitas Šafarikiana ste stále v obraze...

Milí čitatelia Universitas Šafarikiana,

posledné tohtoročné číslo univerzitného časopisu Universitas Šafarikiana je Vám už k dispozícii. Nájdete ho na dekanátoch jednotlivých fakúlt, v univerzitnej knižnici a na tradičných distribučných miestach, v elektronickej verzii je prístupný na adrese www.upjs.sk.

Prajeme Vám príjemné čítanie a ďakujeme za priazeň v roku 2013.

Redakcia časopisu

Posledná aktualizácia: 28.03.2014