UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

SAFTRA photonics na výstave China International Industry Fair

Víťaz Startup Awards 2017, spoločnosť SAFTRA photonics s.r.o , ktorá vznikla ako start-up projekt na Univerzite  Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a ktorá patrí do portfólia firiem Technologického a inovačného parku UPJŠ, pracuje od svojho vzniku na riešeniach pre detekciu organických polutantov vo vode. Začiatkom septembra dosiahla ďalší míľnik, keď predstavila kompletný systém pre detekciu špecifických organochloridových pesticídov vo vode. Tento detekčný systém pozostáva z čipov, ramanovského spektrometra a analytického softvéru. Celý systém sa zmestí do veľkosti kufríka a predstavuje mobilné riešenie vhodné pre širokú škálu aplikácií súvisiacich s kontrolou kvality vody. Prvými aplikáciami bude kontrola pitnej vody pre vodárne a potravinársky priemysel, ako aj  kontrola  odpadových vôd. Vyvinutý systém je založený na plazmónovej nano-fotonickej technológii (podaný patent) a inovovanom Ramanovom detekčnom systéme. Ten umožňuje detekciu veľmi nízkych koncentrácií organických molekúl vo vode s citlivosťou do úrovne ppb.

Systém bol prvýkrát verejne predvedený minulý týždeň v čínskom Šanghaji na výstave China International Industry Fair, kde spoločnosť SAFTRA photonics vystavovala v rámci pavilónu EÚ s ďalšími top-inovatívnymi firmami z Európskej únie. Detekčný systém sa stretol s veľkým záujmom potenciálnych používateľov a techologických partnerov. Technológia vyvinutá v spoločnosti SAFTRA photonics zaujala natoľko, že spoločnosť dostala oficiálne pozvanie od významnej investičnej banky E. J. McKay na exkluzívnu prezentáciu technológie priamo v priestoroch banky. Prezentácie a následnej diskusie sa zúčastnil prezident banky pán James Z. Li s trojicou svojich analytikov.  Prof. Pavol Miškovský, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti SAFTRA photonics, o tomto stretnutí poznamenal: „Pozvanie pána Jamesa  Z. Li si mimoriadne vážime. Prezentácia a následná diskusia trvala viac ako dve hodiny, čo pre mňa znamená potvrdenie seriózneho záujmu o našu technológiu zo strany banky. Prípadná spolupráca s bankou E.J.McKey by pre nás znamenala nielen mimoriadne ocenenie našej práce, ale i významné posilnenie šancí našej spoločnosti presadiť sa na čínskom trhu“.


James Z. Li prezident banky E.J.McKay, prof. Pavol Miškovský, riaditeľ spoločnosti SAFTRA photonics v sídle banky E.J.McKay, Shanghai, Čína

 

Posledná aktualizácia: 15.02.2019