UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rektor UPJŠ predstavil na stretnutí akademickej obce rozvojové aktivity univerzity

V posluchárni M5 sa vo štvrtok 7. júna uskutočnilo stretnutie akademickej obce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predseda Akademického senátu UPJŠ doc. RNDr. Roman Soták, PhD. predložil správu o činnosti Akademického senátu UPJŠ za rok 2017 a rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. správu o stave a rozvoji univerzity. V rámci nej informoval členov akademickej obce o aktuálnych prioritách v oblasti vzdelávania, vedy, investícií a riadenia univerzity.
 


Posledná aktualizácia: 15.10.2018