UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študenti zo Saudskoarabského kráľovstva predstavili svoju krajinu

Nevídaný ruch zažilo štvrtok 28. novembra 2013 vestibul pred Aulou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vďaka podujatiu, ktoré zorganizovali študenti lekárskej fakulty pochádzajúci zo Saudskoarabského kráľovstva. V čase medzi 11.00 a 16.00 predstavili svojim kolegom a pedagógom svoju krajinu a tradičný i moderný spôsob života. Pozvanie na propagačno-spoločenské podujatie nazvané „Čo všetko viete o Saudskoarabskom kráľovstve“ prijal aj zástupca rakúskeho veľvyslanectva Mahmed Alanazi a kultúrny atašé Ali Bin Sager, ktorí sa spolu s rektorom UPJŠ prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc. a dekanom LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonardom Siegfriedom, CSc. zúčastnili jeho slávnostného otvorenia.

Tlačová správa

Fotogaléria

Posledná aktualizácia: 25.11.2015