UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie Cien Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos vo vede a technike

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po prvý krát udeľovalo Ceny Samuela Mikovéniho za prínos vo vede a technike. Dušan Čaplovič, minister školstva, ocenil dňa 28. novembra 2013 v Banskej Štiavnici spolu 26 vedcov v troch kategóriách. Veľkú medailu Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky získalo 13 vedcov, inžinierov a profesorov. Cenu v tejto kategórii získal, okrem iných, Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. z Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice za zavedenie aplikovaného výskumu regeneratívnych a implantačných metodík v kraniofaciálnej oblasti, ako aj v experimentálnom a klinickom výskume, ktoré sú plurifikované mezenchymálnymi kmeňovými bunkami. Malú medailu Samuela Mikovíniho za prínos v oblasti vedy a techniky v zahraniční dostalo šesť vedcov a Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov si odnieslo sedem mladých osobností.

Viac: Centrálny informačný portál
 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015