UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ opäť na veľtrhu štúdia

Pod  záštitou podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Čaploviča sa v dňoch 8. - 10. októbra 2013 uskutočnil 17. ročník medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry na Slovensku AKADÉMIA&VAPAC. V priestoroch arény tenisového centra (NTC) v Bratislave sa prítomným vystavovateľom na úvod prihovorili D. Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR a P. Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na veľtrhu sa medzi prítomnými slovenskými a zahraničnými vysokými školami, vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľskými organizáciami aktívne prezentovala aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nielen študenti Prírodovedeckej fakulty Ján Molnár, Angelika Novotna, ale aj zamestnankyne rektorátu Mgr. Adriana Sabolová, kancelárka a Renata Lišková, referentka pre marketing informovali  o možnostiach štúdia na našej univerzite študentov, výchovných poradcov, pedagógov a ostatných návštevníkov  priamo v univerzitnom výstavnom stánku.

Na veľtrhu sa prezentovalo 221 vystavovateľov vzdelávacích a zamestnávateľských inštitúcií zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Cypru, Dánska, Holandska, Maďarska, Francúzska, Rakúska, Španielska, Švajčiarska, USA. Podujatie navštívilo 9 473 študentov zo všetkých regiónov Slovenska (gymnáziá - 76,4%, stredné odborné školy - 23,6%).


Posledná aktualizácia: 25.11.2015