UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania v Krakove

Medzinárodný veľtrh vzdelávania v Krakove patrí k najväčším aktivitám tohto druhu v Poľsku. Organizátori privítali vystavovateľov vysokých škôl z Poľska, Holandska, Nemecka, Belgicka, Luxemburska a Ukrajiny. Slovensko zastupovala po prvýkrát aj naša univerzita.  Slávnostné otvorenie za účasti takmer 15 000 návštevníkov sa uskutočnilo 21. 3. 2013. Vzácnou návštevou nás pri výstavnom stánku poctil pán generálny konzul Marek Lisánsky, ktorý sa živo zaujímal o pokračujúcu úspešnú spoluprácu s Jagiellonskou univerzitou.

Naše poďakovanie patrí doc. Mgr. S. Tomaščíkovej, PhD., prorektorke pre zahraničné vzťahy, ktorá metodicky  a organizačne riadila prípravu propagácie výstavného stánku našej alma mater v poľskom Krakove. Aktívnu účasť v Krakove prejavili Ing. Z. Kratyinová, referentka pre vysokoškolské vzdelávanie, Ing. D. Horniaková, referentka pre zahraničné vzťahy a Mgr. A. Sabolová, kancelárka UPJŠ, ktorá zároveň verejne vystúpila s prezentáciou o UPJŠ.

Generálny konzulát SR v Krakove


Posledná aktualizácia: 23.02.2016