UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ privítala expertku Fullbrightovej komisie z Kalifornskej univerzity

Dňa 26. 3. 2013 sa na pôde rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnilo stretnutie s pani Cynthiou Carr, expertkou Fullbrightovej komisie z University of California, Riverside, ktorej návštevu pripravila Mgr. Mária Čikešová, a na ktorej financovaní sa podieľala Slovenská rektorská konferencia. Vzácneho hosťa prijali pán rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a pani prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. V priateľskej atmosfére vzájomne prerokovali možnosti spolupráce s americkými univerzitami najmä v rámci programu Fullbright Specialists a hovorili aj o dôležitosti kontaktu s absolventami prostredníctvom Alumni klubov. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka priestorov budovy Filozofickej fakulty "Aristoteles" a budovy Univerzitnej knižnice "Gutenberg", vrátane stretnutia s prof. Ing. Júliusom Zimmermannom, CSc. a riaditeľkou Univerzitnej knižnice PhDr. Danielou Džuganovou.

 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016