UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ udelila študentom výročné ceny rektora

Udeľovanie výročných cien rektora sa tradične uskutočňuje pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prijal dňa 20. novembra 2012 v priestoroch KAM klubu na Medickej ul. v Košiciach študentov z Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Právnickej fakulty, Fakulty verejnej správy, Filozofickej fakulty a Ústavu telesnej výchovy a športu, aby ich ocenil za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia na UPJŠ v Košiciach. Spolu s prorektorom pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc. im v súlade s ustanovením čl. 36 odsek 1 písmeno a) Štatútu UPJŠ v Košiciach odovzdal dekréty o udelení Výročnej ceny rektora.  

Zoznam ocenených študentov

Lekárska fakulta Čekaňáková Zuzana
Syčová - Kriváňová Lenka
Volovár Štefan

Prírodovedecká fakulta

Dobák Samuel
Potpinková Katarína
Hrivňák Stanislav
Právnická fakulta Ledecká Vladimíra
Zábojová Renáta
Rangl Jakub
Fakulta verejnej správy Kovaľová Miriam
Macurová Veronika
Alman Tomáš
Filozofická fakulta Duffeková Mária
Dudová Vladimíra
Ihnátová Alena
Ústav telesnej výchovy a športu Tatarčík Radoslav

 


Posledná aktualizácia: 17.04.2013