UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ aj v novom rankingu Cybermetrics Lab v prvej štvorke slovenských univerzít

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila svoju pozíciu v prvej štvorke slovenských univerzít aj v novom  rankingu svetových univerzít "Ranking Web of Universities". Ranking španielskej spoločnosti Cybermetrics Lab hodnotí vysokoškolské inštitúcie z celého sveta na základe rôznych, aj nepriamych ukazovateľov, pričom univerzity sa hodnotia najmä podľa kvality a bohatosti ich webových stránok a čiastočne podľa počtu najcitovanejších vedeckých prác. Základnou jednotkou pre hodnotenie je doména inštitúcie. Celkove do hodnotenia bolo zahrnutých 11 994 vysokoškolských inštitúcií z celého sveta.


Ako sa umiestnili slovenské univerzity?

P. č. Názov inštitúcie Poradie
v Európe
Poradie
vo svete
1.  Univerzita Komenského v Bratislave 267 765
2.  Slovenská technická univerzita v Bratislave 354 1047
3.  Technická univerzita v Košiciach 460 1460
4.  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 547 1847
5.  Žilinská univerzita 651 2529

 

Zdroj: http://www.webometrics.info/en/world

Aktualizované v októbri 2013

Posledná aktualizácia: 25.11.2015