UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Druhé kolo výberových konaní na PhD pozície v projekte urbanHIST

V dňoch 20. – 21. júna 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ uskutočnili výberové konania na voľné pozície určené začínajúcim bádateľom v rámci programu H2020-MSCA urbanHIST a stretnutie riaditeľov a koordinátorov projektu.

V rámci výberových konaní boli v zverejnenej výzve ponúkané dve pozície na Bauhaus-Universität Weimar a dve pozície na UPJŠ. O pozície na UPJŠ, t.j. o výskum a štúdium na Katedre histórie FF UPJŠ prejavilo záujem jedenásť uchádzačov zo siedmich krajín. Obsadením posledných štyroch pozícií v rámci celého konzorcia urbanHIST sa naplnil počet 15 výskumných miest financovaných z prostriedkov Európskej komisie, čím bol dosiahnutý jeden zo základných cieľov projektu, ako aj predpoklad čerpania celej pridelenej dotácie vo výške viac ako 3,7 milióna eur.

Predmetom stretnutia riaditeľov a koordinátorov boli otázky týkajúce sa rozpočtu a najbližších aktivít v rámci implementácie projektu. K dvojdňovému stretnutiu patril tiež neformálny spoločenský program za účasti členov košického tímu urbanHIST a členov Katedry histórie FF UPJŠ.


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 721933.Posledná aktualizácia: 09.01.2018