Prejsť na obsah

Vyhlásenie výsledkov súťaže Vedec roka SR 2011

1minút, 12sekúnd

Spoločnosť  Journaliste – Studio udelila v rámci súťaže Vedec roka 2011 cenu v kategórii Mladý výskumník roka SR 2011 RNDr. Jaromírovi Mikešovi, PhD. , (Ústav biologických a ekologických vied).

Ocenenie bolo Dr. Mikešovi udelené za objasnenie niektorých aspektov protinádorového účinku fotodynamickej terapie navodenej hypericínom na celulárnej úrovni s výrazným medzinárodným ohlasom vo vedeckej komunite. Za veľký podiel na implementácii metód analytickej cytometrie a za prínos vo vedecko-výskumnom formovaní študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Slávnostné udelenie cien sa uskutočnilo dňa 19. marca 2012 o 10.00 hod. v aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety na Nám. 1. mája č. 1, v Bratislave.

RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.

Ocenení v rámci jednotlivých kategórií súťaže Vedec roka SR 2011

Vedec roka SR 2011:

 prof. Ing. Roman BOČA, DrSc. – Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technológ roka SR 2011

Mgr. Martin SABO, PhD. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Mladý výskumník roka SR 2011

RNDr. Jaromír MIKEŠ, PhD. – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Uznanie za celoživotné dielo v SR

PhDr. Karol PIETA, DrSc.- SAV Bratislava

Za výsledky v programoch EÚ 2011

Prof. RNDr. Karol MIKULA, DrSc. – Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Zdroj:

• spravy.pravda.sk
• www.expertsforum.sk
• veda.sme.sk
 


Študuj na UPJŠ