UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Veľkonočné prianie


 

 

Vážené kolegyne a kolegovia,
milé študentky a študenti,

dovoľte mi, aby som Vám zaželal veľa
radosti, spokojnosti a rodinnej pohody
v kruhu svojich najbližších
počas nastávajúcich veľkonočných sviatkov.

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
  rektor UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016