UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania

Pod  záštitou p. M. Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie  sa v dňoch 9. - 11. októbra 2012  konal  najväčší medzinárodný študentský veľtrh a prezentácia vysokých škôl  16. ročník AKADÉMIA & VAPAC, veľtrh vzdelávania, práce a cestovania, v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo 232 vystavovateľov vzdelávacích a zamestnávateľských inštitúcií zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Anglicka, Holandska, Cypru a USA. Navštívilo ho takmer 10 000 študentov  zo všetkých regiónov Slovenska a z pohraničných oblastí Českej republiky – Moravy. Príležitosť získať prezentované informácie využili i riaditelia a pedagógovia stredných škôl.

Zástupcovia študentskej a zamestnaneckej časti UPJŠ (Adriana Kóšová a Angelika Novotná - študentky Prírodovedeckej fakulty, Renata Lišková - referentka pre marketing a Adriana Sabolová - kancelárka UPJŠ) dôstojným spôsobom prezentovali možnosti štúdia na fakultách a podieľali sa na aktívnej propagácii všetkých súčastí našej univerzity.

Správa a štatistika

Televizia JOJ (12:10:2012), sekcia 6 min 57 sek
Dennik SME (18.10.2012)
 

 


Posledná aktualizácia: 17.04.2013