UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ prijal na pôde rektorátu veľvyslanca SR na Ukrajine

Dňa 29. novembra 2013 prijal rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. na pôde rektorátu UPJŠ nového veľvyslanca Slovenskej republiky na Ukrajine J. E. pána Juraja Siváčka. Na pôde rektorátu tak spoločne prerokovali možnosti slovensko-ukrajinskej spolupráce nielen v oblasti kultúrnej a vzdelávacej, ale aj cezhraničnej.

 


Posledná aktualizácia: 25.11.2015