UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie UPJŠ k celozväzovému štrajku pracovníkov školstva a vedy na Slovensku


Vážené kolegyne a kolegovia,
 

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vyhlásila časovo neobmedzený štrajk zamestnancov školstva so začiatkom od 26. novembra 2012.

UPJŠ v Košiciach podporuje cieľovú myšlienku štrajku, ktorou je obhajovanie záujmov a práv zamestnancov škôl a školských zariadení v SR tak, aby sa napĺňalo právo zamestnancov školstva, garantované článkom 36 Ústavy SR, na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň a zlepšila ich zlú sociálno-ekonomická situáciu a pracovné podmienky.

Napriek skutočnosti, že štrajk je jedným z krajných riešení, podporujeme úsilie učiteľov o prezentáciu problémov nahromadených v našom vzdelávacom systéme a ich snahu o zodpovedné a konštruktívne riešenie celého problému.


 

Posledná aktualizácia: 17.04.2013