UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výročná cena rektora 2011/2012

Dňa 28. júna 2012 sa v malej zasadačke rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo stretnutie prorektora pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. s časťou študentov UPJŠ, ktorí  v akademickom roku 2011/2012 získali Výročnú cenu rektora.  Ocenení študenti získali cenu za vynikajúce študijné výsledky, za reprezentáciu  univerzity v oblasti vedy, výskumu, umenia a športu. Oceneným študentom srdečne blahoželáme.
 

Alexander Bohó LF
Ján Jakubčo LF
Ivana Jochmanová LF
Martina Kostelníková LF
Ivan Kováč LF
Milan Maretta LF
Tímea Pekárová LF
Ladislav Škyvra LF
Anna Timková LF
Štefan Tóth LF
Jana Potocká LF
Júlia Hercegová LF
Katarína Szilágyiová LF
Monika Krausova PF
Lucia Čarná PF
Romana Gogoľová PF
Zuzana Bednáriková PF
Júlia Kudláčová PF
Lucia Špinlerová PF
Lukáš Klimko PF
Michal Borovský PF
Jozef Nedoroščik PF
Maroš Skyba PF
Jana Molnárová PF
Matej Kopernický PF
Juraj Šebej PF
Samuel Dobák PF
Stanislav Hrivňak PF
Katarína Potpinková PF
Marek Derňár PF
Michal Tekáč PF
Jaroslav Macej PF
Zuzana Mimovičová PF
Lucia Cisková PrávF
Veronika Dobrovičová PrávF
Natália Gabzdilová PrávF
Katarína Hudáková PrávF
Eva Kolesárová PrávF
Izabela Krokusová PrávF
Zuzana Michalčíková PrávF
Soňa Surmová PrávF
Marián Hutňan PrávF
Tomáš Kališka PrávF
Jaroslav Čollák PrávF
Žofia Šuleková PrávF
Anton Lojan PrávF
Pavol Janič PrávF
Darina Fričová FVS
Jana Mihaliková FVS
Michal Timko FVS
Ladislav Poliak FVS
Juraj Kašický FF
Katarína Fecková FF
Eva Gajdošová FF
Lucia Jusková FF
Vladimír Lichner FF
Miroslava Köverová FF
Ivana Girgošková FF
Štefánia Chripková FF
Katarína Babčáková FF
Lenka Korpášová FF
Petra Filipová FF
Monika Kukuvková FF
Zuzana Naďová FF
Magdaléna Halachová FF
Monika Martinková FF
Paulína Palová FF
Maroš Magoč ÚTVaŠ
Martin Schnelly ÚTVaŠ
Radoslav Tatarčík ÚTVaŠ

 


Posledná aktualizácia: 17.04.2013