UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS na akad. rok 2013/2014


Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS na akad. rok 2013/2014 na nasledovné mobility:

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016