UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012

 

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja
v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 5. 11. 2012

Dátum ukončenia výzvy: 21. 01. 2013
 

  • Informačné semináre k výzve VV 2012
    12. 11. 2012
    - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
                              Aula Kostlivého (AK0A7)  Moyzesova 9 (vchod z Kostlivého 1), Košice

 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016