UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva k obsadeniu pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov

 


Výzva k obsadeniu pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov

na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach

v rámci budovania univerzitného vedeckého parku MediPark, Košice.

 

 

Posledná aktualizácia: 25.11.2015