UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uskutočnilo sa zasadnutie Klubu profesorov

Dňa 19. februára 2013 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V priestoroch Historickej auly rektorátu zaznela zaujímavá prednáška prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc. na tému „Ochrana duševného vlastníctva na UPJŠ“. Právo ochrany osobnosti fyzickej osoby a názvu a dobrej povesti právnickej osoby, právo duševného vlastníctva, autorské právo, priemyselné právo, tvorba autorských diel v pracovnom pomere (zamestnanecké a školské dielo), či oblasť zlepšovacích návrhov zaujali prítomných a podnietili širokú diskusiu.
 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016