UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uskutočnilo sa zasadnutie Klubu profesorov

Dňa 19. novebra 2013 sa uskutočnilo ďalšie verejné zasadnutie Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v priestoroch Historickej auly rektorátu UPJŠ. Prednášku na tému "Tuberkulóza pľúc Franza Kafku (vplyv choroby na jeho tvorbu)" predstavil prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc. zo IV. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ.


Posledná aktualizácia: 25.11.2015