UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ sa zúčastnil spoločného zasadnutia SRK a ČKR

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. sa zúčastnil na spoločnom zasadnutí Pléna Slovenskej rektorskej konferencie a Pléna Českej konferencie rektorov. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 18. - 19. apríla 2013 v Brne. Vzájomná informovanosť o stave a vývoji slovenských a českých vysokých škôl je základným predpokladom možnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu.

Uznesenie Pléna SRK a ČKR
Fotogaléria


 

Posledná aktualizácia: 23.02.2016