UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zástupcovia Kórejského veľvyslanectva na pôde UPJŠ

Dňa 31. 1. 2013 boli prerokované možnosti spolupráce medzi UPJŠ a univerzitami v Kórejskej republike. Prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. a riaditeľka Univerzitnej knižnice PhDr. Daniela Džuganová prijali v priestoroch rektorátu radkyňu kórejského veľvyslanca pani Soon-dong KIM a jej dvoch kórejských kolegov. Zahraničná návšteva zároveň uskutočnila prehliadku priestorov Univerzitnej knižnice na Moyzesovej 9 a následne odovzdala knižný dar, ktorý Univerzitnej knižnici venovalo Veľvyslanectvo Kórejskej republiky na Slovensku.
Fond Univerzitnej knižnice UPJŠ bol obohatený o 29 monografií a 6 DVD z oblasti kórejskej histórie, kultúry, filozofie. Medzi darom sa nachádza kolekcia venovaná budhizmu, ale aj kuchárka. Všetky knihy sú v anglickom jazyku.
 


Posledná aktualizácia: 23.02.2016