UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ľuboš Tomko - primátor Starej Ľubovne

PhDr. Ľuboš Tomko, primátor Starej Ľubovne

„Na Fakulte verejnej správy som študoval od roku 2001 do roku 2006 a veľmi rád na to spomínam. V prvom rade  sme boli výborný kolektív a dodnes sa každoročne pravidelne stretávame. Po ukončení štúdia som 8 rokov pracoval v oblasti prípravy žiadosti a realizácie projektov financovaných v rámci programov EU. Od roku 2014 som primátorom okresného mesta Stará Ľubovňa. Pri svojej práci veľmi často využívam poznatky, ktoré som nadobudol počas štúdia. Musím oceniť prierezovosť študijného programu, pretože pre prácu vo verejnej službe sú poznatky práva, ekonómie, verejnej politiky a sociálnej oblasti nenahraditeľné. Činnosť mojej alma mater neustále sledujem. Som rád, že si stále udržiava svoju kvalitu a je aktívna v oblasti rôznych projektov. Želám veľa úspechom študentom a celému pedagogickému kolektívu.“

 


Posledná aktualizácia: 03.05.2021