UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Psychologické aspekty vnímania hrozby koronavírusu

V rámci Katedry psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach je realizovaný výskum ako ľudia vnímajú nebezpečenstvo hrozby koronavírusu, ako naň reagujú a s akými vlastnosťami to súvisí.

Prečítajte si o priebežných výsledkoch realizovaného výskumu.

Viac informácií o pracovisku: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-psychologie/

Posledná aktualizácia: 22.05.2020