UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Psychologické aspekty vnímania hrozby koronavírusu

V rámci Katedry psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach je realizovaný výskum ako ľudia vnímajú nebezpečenstvo hrozby koronavírusu, ako naň reagujú a s akými vlastnosťami to súvisí.

Vyplňte dotazník (trvanie: cca 15 minút) a pomôžte k poznaniu toho, ako ľudia reagujú na rizikové javy vo svojom okolí. 

Vyplnenie dotazníka je anonymné a nie sú s ním späté žiadne riziká.

Viac informácií o pracovisku: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-psychologie/

Posledná aktualizácia: 30.03.2020