UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ koordinujú dobrovoľníkov pre nemocnice

Posledná aktualizácia: 27.03.2020