UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ koordinujú dobrovoľníkov pre nemocnice

Posledná aktualizácia: 22.05.2020