UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Online DOD na našich fakultách

Všetko čo budeš potrebovať je počítač alebo mobil a pripojenie na internet. Potom už len stačí kliknúť na ten správny link a sledovať online program, ktorý si pre Teba naše fakulty a katedry pripravili. 

Sleduj webovú stránku univerzity, jednotlivých fakúlt a naše sociálne siete a zistíš všetky potrebné informácie pre Tvoje rozhodovanie.

Lekárska fakulta  najstaršia fakulta našej univerzity sa Ti predstaví 4. februára 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku Lekárskej fakulty @upjslf
PROGRAM

Prírodovedecká fakulta – zaujímavý program na Teba čaká 4. februára 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku Prírodovedeckej fakulty @pfupjs
PROGRAM

Právnická fakulta – sa Ti predstaví 2. marca 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku Právnickej fakulty @upjspravnickafakulta
PROGRAM

Fakulta verejnej správy  otvorí svoje virtuálne dvere 17. februára 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku Fakulty verejnej správy @upjsfvs
PROGRAM

Filozofická fakulta – sa predstaví 12. februára 2021 - všetky informácie nájdeš na webe fakulty a Facebooku @ffupjs
PROGRAM

Ústav telesnej výchovy a športu  otvorí svoje virtuálne dvere už 5. februára 2021 - všetky informácie hľadaj na webe pracoviska a Facebooku @utvs.upjs
 → PROGRAM

                                             

Posledná aktualizácia: 24.02.2021