UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Debatný klub UPJŠ

Kto sme?

Debatný klub UPJŠ združuje študentov a študentky univerzity so záujmom o debatu, rozvíjanie rečníckych schopností a kritického myslenia. Klub pôsobí na univerzite od svojho vzniku v roku 2010. Spolu s ďalšími vysokoškolskými, stredoškolskými a základoškolskými debatnými klubmi na Slovensku je súčasťou Slovenskej debatnej asociácie (SDA).

SDA je občianske združenie, ktoré sa od roku 1999 ako jediná organizácia na Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a metodiky.


Stretnutia klubu

Debatný nebude počas zimného semestra 2020/2021 vykonávať činnosť. Tešíme sa na Vás v letnom semestri.O debate

Kontakt

Facebook

Instagram
Posledná aktualizácia: 19.11.2020