UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Botanical Garden
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Butterfly show

living exotic butterflies in the tropical greenhouse

Botanical Garden of P. J. Šafárik University
23, Mánesova Str., Košice

May 17th – June 30th 2019

Opened daily from 9 a.m. to 5 p.m.

Entrance fee:

adults

3 €

 

children over 6 yrs, retired

2 €

 

children up to 6 yrs

free

Posledná aktualizácia: 17.05.2019