UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Institute of Physical Education and Sport
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Notice

P O S I L Ň O V Ň A

Služby

Deň

Čas

 Pondelok –     20.5.

10:00 – 12:00 hod.

 Streda –          22.5.

10:00 – 12:00 hod.

 Pondelok –     27.5.

10:00 – 12:00 hod.

 Streda –          29.5.

10:00 – 12:00 hod.

 Pondelok –      3.6.

10:00 – 12:00 hod.

 Streda –           5.6.

10:00 – 12:00 hod.

 Pondelok –     10.6.

10:00 – 12:00 hod.

 Streda –          12.6.

10:00 – 12:00 hod.

 Pondelok –     17.6.

10:00 – 12:00 hod.

 Streda -           19.6.

10:00 – 12:00 hod.

 

UPOZORNENIE:

  1. Tieto hodiny v posilňovni sú už spoplatnené – vstupné 1,30 € (aj zamestnanci). Lístok si zakúpite na vrátnici ŠD Medická 6.
  2. Bod 1. platí aj v prípade, že si študent nahradzuje hodiny za letný semester (bezplatné hodiny boli ponúknuté na konci LS).
  3. Študent si za jeden deň môže nahradiť iba jednu hodinu !
     
  Mgr. Alena Buková, PhD.
riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ
Posledná aktualizácia: 10.05.2019