UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Institute of Physical Education and Sport
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

RULES and CONDITIONS for completing SPORT ACTIVITIES


RULES and CONDITIONS for completing SPORT ACTIVITIES

Posledná aktualizácia: 10.05.2019