Pavol Jozef Šafárik University in Kosice

українська
AIS2

Student Administration Offices


Student Administration Offices

Vice-Rector for Science, Research, and the PhD. Study
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
UPJŠ Rectorate, Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: peter.fedorocko@upjs.sk, VoIP (enum): +421 55 234 1160

 

Department for Science, Research, and the PhD. Study 
Ing. Ivana Podlesná, PhD.
UPJŠ Rectorate, Student Administration Office
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: ivana.podlesna@upjs.sk, VoIP (enum): +421 55 234 1158

UPJŠ Faculty of Medicine
Mgr. Zuzana Tomková 
Dean’s Office, Student Administration Office
Tr. SNP č. 1, 040 66 Košice
e-mail: zuzana.tomkova@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 3316

UPJŠ Faculty of Science
Eva Pitoňáková 
Dean’s Office, Student Administration Office
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: eva.pitonakova@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 2123

UPJŠ Faculty of Law
Ing. Aneta Gonosová
Dean’s Office, Student Administration Office
Kováčska č. 26, 040 75 Košice
e-mail: aneta.gonosova@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 4109

UPJŠ Faculty of Public Administration
PhDr. Viera Bačíková

Dean’s Office, Student Administration Office
Popradská č. 66, 041 32 Košice
e-mail: viera.bacikova@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 5117

UPJŠ Faculty of Arts
Bc. Eva Lengeňová
Dean’s Office, Student Administration Office
Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: eva.lengenova@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 7116

 

Last update: 08.02.2021