Pavol Jozef Šafárik University in Kosice

українська
AIS2

NEWS

Constitutive meeting of IQV Board

The constitutive meeting of the Board for Internal Quality Evaluation took place on April 29, 2021 at Pavol Jozef Šafárik University in Košice.

Approval of documents of IQS

Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí 17. decembra 2020 schválil Dodatok k štatútu UPJŠ, ktorý definuje Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ ako jeden zo základných pilierov riadenia univerzity.

HRS4R

Integrálnou súčasťou presadzovania kultúry kvality na UPJŠ je implementácia Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (The Human Resources Strategy for Researchers- HRS4R).