Pavol Jozef Šafárik University in Kosice

українська
AIS2

Political Science (courses offered by the Faculty of Arts /Department of Political Science) - 2020/2021

Faculty: Faculty of Arts
Department/Institute: Department of Political Science
Study field: Political Science (BA + MA)
Cumpulsory courses:
Abbreviation Course name Semester Year
KPO/TESAP/13 Theory of State and Law W 1 BA
KPO/ZAKSO/10 Fundamentals of Sociology W 1 BA
KPO/OLPZS/10 Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms S 1 BA
KPO/PMARK/13 Political Marketing S 2 BA
KPO/POLID/10 Political Ideologies S 2 BA
KPO/POLSO/10 Political Sociology W 1 MA
KPO/SOPO/15  Social Welfare Policy S 1 MA
KPO/GEPOL/15 Geopolitics W 2 MA
KPO/MASTP/15 Mass Media Theory and Practice W 2 MA
Compulsory elective courses:
Abbreviation Course name Semester Year
KPO/ZPKOM/10 Fundamentals of Political Communication W 1 MA
KPO/TEOSP/10 The Open Society Theory W 2 MA
       
       
       
Elective courses:
Abbreviation Course name Semester Year
       
       
       
       
       

 

Faculty: Filozofická fakulta
Department/Institute: Katedra politológie
Study field: Politológia (Bc. + Mgr.)
Cumpulsory courses: / Povinné predmety:
Abbreviation/Skratka Course name/Názov kurzu Semester Rok
KPO/POLGE/13 Politická geografia W 1 Bc.
KPO/TESAP/13 Teória štátu a práva W 1 Bc.
KPO/VESP/10  Verejná správa W 1 Bc.
KPO/ZAKSO/10 Základy sociológie W 1 Bc.
KPO/DMV1/15 Dejiny medzinárodných vzťahov I. S 1 Bc.
KPO/DSPM1/13 Dejiny sociálno-politického myslenia I. S 1 Bc.
KPO/TEPOS/15 Teórie politických systémov S 1 Bc.
KPO/USTPRA/15 Ústavné právo S 1 Bc.
KPO/VSOC/10 Všeobecná sociológia S 1 Bc.
KPO/DMV2/15 Dejiny medzinárodných vzťahov II. W 2 Bc.
KPO/DSPM2/15 Dejiny sociálno-politického myslenia II. W 2 Bc.
KPO/KOPO1/15 Komparatívna politológia I. W 2 Bc.
KPO/PSSR/13 Politický systém SR W 2 Bc.
KPO/VEKT1/13 Všeobecné ekonomické teórie I./Základy ekonómie S/W 2 Bc./1 Bc.
KPO/KOPO2/15 Komparatívna politológia II. S 2 Bc.
KPO/PMARK/13 Politický marketing S 2 Bc.
KPO/POLID/10 Politické ideológie S 2 Bc.
KPO/KOPO3/15 Komparatívna politológia III. W 3 Bc.
KPO/NAOI1/10 Národná a občianska identita I. W 3 Bc.
KPO/VEKT2/15 Všeobecné ekonomické teórie II./Všeobecné ekonomické teórie W/S 3 Bc./1 Bc.
KPO/UMP/10 Úvod do medzinárodnej politiky S 3 Bc.
KPO/POFI1/10 Politická filozofia I. W 1 Mgr.
KPO/MPOL1/10 Medzinárodná politika I. W 1 Mgr.
KPO/POLSO/10 Politická sociológia W 1 Mgr.
KPO/REGIP/10 Regionálne integračné procesy W 1 Mgr.
KPO/TEDE1/10 Teória demokracie I. W 1 Mgr.
KPO/MPOL2/10 Medzinárodná politika II. S 1 Mgr.
KPO/POFI2/15 Politická filozofia II. S 1 Mgr.
KPO/SOPO/15 Sociálna politika S 1 Mgr.
KPO/TEDE2/15 Teória demokracie II. S 1 Mgr.
KPO/VADPM/15 Vybrané aspekty dejín politického myslenia S 1 Mgr.
KPO/EIP/15 Európske integračné procesy W 2 Mgr.
KPO/GEPOL/15 Geopolitika W 2 Mgr.
KPO/MASTP/15 Masmediálna teória a prax W 2 Mgr.
KPO/MEKV/10  Medzinárodné ekonomické vzťahy W 2 Mgr.
KPO/TPDIP/10 Teória a prax diplomacie W 2 Mgr.
Compulsory elective courses: / Povinne voliteľné predmety
Abbreviation/Skratka Course name/Názov kurzu Semester Rok
KPO/DEMOG/10 Demografia S 1 Bc.
KPO/OLPZS/10 Ochrana ľudských práv a základných slobôd S 1 Bc.
KPO/EUINT/10  Európska integrácia W 2 Bc.
KPO/PINST/15 Politické inštitúcie W 2 Bc.
CJP/AJPL1/15 Anglický jazyk pre politológov 1 W 2 Bc.
KPO/AOMP/15 Aktuálne otázky medzinárodnej politiky S 2 Bc.
KPO/EXTR/13 Extrémizmus ako politický fenomén S 2 Bc.
CJP/AJPL2/15 Anglický jazyk pre politológov 2 S 2 Bc.
KPO/BPS/12 Bezpečnostná politika štátu W 3 Bc.
KPO/NAOI2/15 Národná a občianska identita II. S 3 Bc.
KPO/PAVM/10 Politologické aspekty verejnej mienky W 1 Mgr.
KPO/VVP/10 Voľby a volebná problematika W 1 Mgr.
KPO/ZPKOM/10 Základy politickej komunikácie W 1 Mgr.
KPO/DPSVE/10 Demokratizačné procesy v štátoch strednej a východnej Európy S 1 Mgr.
KPO/GEOKO/12 Geokonfliktológia S 1 Mgr.
KPO/MPEU1/11 Menšinová politika v EÚ 1 S 1 Mgr.
KPO/POLSS/10 Politické strany na Slovensku po roku 1918 S 1 Mgr.
KPO/MPEU2/12 Menšinová politika v EÚ II. W 2 Mgr.
KPO/TEOSP/10 Teória otvorenej spoločnosti W 2 Mgr.

 

Last update: 23.03.2022