UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Faculty of Arts

українська
AIS2

Information for students with special needs

Coordinator for students with specific educational needs (Faculty of Arts, Faculty of Science):

Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Email: beata.gajdosova1@upjs.sk

Academic advisory center (UNIPOC)

Posledná aktualizácia: 16.02.2018